مدیریت

دکتر فرهاد آخوندی
سرپرست حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

 
رایانامه :  farhad_akhundi@yahoo.com

شماره تماس دفتر : 04135412138  - 04135297203

نمابر : 04135412140

آی دی تلگرام :  farhadSTC@  
 
مشاهده رزومه کاری

علی اصغر غفارخانی
معاون حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

 
رایانامه :  ali_gaffary2003@yahoo.com

شماره تماس دفتر : 04135412135 - 04135297201

نمابر : 04135412140
آی دی تلگرام :    Ali_gaffary2003@
 
مشاهده رزومه کاری

منوچهر شکرگزار
کارشناس مسئول حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

 
رایانامه :  refah@tabriziau.ac.ir 

شماره تماس دفتر : 04135412135 - 04135297202

نمابر : 04135412140
آی دی تلگرام :    o9141180509@

 
مشاهده رزومه کاری

رضا پویافر
کارشناس مسئول دبیرخانه دانشگاه

 
رایانامه :  divdel.reza@gmail.com 

شماره تماس دفتر :  04135297207

نمابر : 04135412140
آی دی تلگرام :    rezapouyafar@
 
    مشاهده رزومه کاری

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.