مدیریت

 
دکتر فرهاد آخوندی
سرپرست حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

 
رایانامه :  farhad_akhundi@yahoo.com

شماره تماس دفتر :

04135412138 . 04135297203

نمابر : 04135412140

آی دی تلگرام :  farhadSTC@  
 
 
علی اصغر غفارخانی
معاون حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل
 
رایانامه:   ali_gaffary2003@yahoo.com

شماره تماس دفتر :

04135412135 - 04135297201

نمابر : 04135412140

آی دی تلگرام :    Ali_gaffary2003
 
منوچهر شکرگزار
کارشناس مسئول حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

 
رایانامه :  refah@tabriziau.ac.ir 

شماره تماس دفتر : 04135412135 . 04135297202

نمابر : 04135412140
آی دی تلگرام :    shoma1360@
 
علی دهقان
کارشناس روابط امور بین الملل
 
رایانامه :  dehgan_2010@yahoo.com  

شماره تماس دفتر :
04135412135 - 04135297201

نمابر : 04135412140
آی دی تلگرام :    dehgan_2010@


 
روح الله تقی زاده
کارشناس روابط عمومی
 
رایانامه:   shoma1360@gmail.com  

شماره تماس دفتر :

04135412138 .04135297201

نمابر : 04135412140

آی دی تلگرام :    o9141064181@

 
 
 
رضا پویافر
کارشناس مسئول دبیرخانه دانشگاه
 
رایانامه :
  divdel.reza@gmail.com 
 
شماره تماس دفتر : 

 
04135297207
 
نمابر : 04135412140
 
آی دی تلگرام : 
  rezapouyafar@

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.