آشنایی با حوزه


این حوزه اکنون شامل  چهار واحد زیر می باشد.

 

1.       دفتر رئیس دانشگاه

2.      روابط عمومی

3.     امور بین الملل

4.     دبیرخانه

...  بزودی تکمیل خواهد شد ...

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.