فرم های حوزه

 
مراحل  اخذ مجوز حضور میهمانان خارجی
 
مجوز میهمانان خارجی :
 1. اخذ تاییدیه شورای پژوهشی یا آموزشی دانشگاه حسب مورد و شورای بین الملل دانشگاه
 2. تکمیل فرمهای مربوطه در وب سایت حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل  و ارسال به سرپرست حوزه به همراه مدارک درخواستی 
 3. بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس مسئول حوزه (در صورت تایید، انجام مکاتبه با وزارت علوم )  زمان لازم جهت انجام مکاتبه با وزارت 2 ماه قبل از حضور میهمانان خارجی می باشد.
 4. پس از اخذ مجوز وزارت علوم، انجام مکاتبه با دفتر وزارت امور خارجه و استانداری توسط کارشناس حوزه
 
فایل فرم های مورد نیاز  :  
 1. مجوز شورای پژوهشی یا آموزشی و شورای بین الملل
 2. فرم شماره یک (دعوت ازکارشناسان و مدیران خارجی )
 3. فرم شماره دو  (دعوتنامه  جهت میهمان خارجی )
 4. فرم شماره سه (اطلاعات برگزاری ... )
 5. فرم شماره چهار (مشخصات کارشناس،میهمان، میزبان و مکان)
 6. فرم مخصوص اتباع آمریکایی
 مراحل  اخذ مجوز  مسافرت به خارج از کشور
مجوز خروج از کشور :
 1. اخذ تاییدیه شورای پژوهشی یا آموزشی دانشگاه حسب مورد و شورای بین الملل دانشگاه
 2. تکمیل فرمهای مربوطه در وب سایت حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل  و ارسال به سرپرست حوزه به همراه مدارک درخواستی 
 3. بررسی مدارک و فرمها توسط کارشناس مسئول حوزه (در صورت تایید، انجام مکاتبه با وزارت علوم )  زمان لازم جهت انجام مکاتبه با وزارت 2 ماه قبل از تاریخ  خروج از کشور می باشد.
 
* ارسال فایل word مدارک و فرم ها الزامی است و به فرم های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*طبق اعلام وزارت، رعایت زمان لازم برای انجام مکاتبات الزامی می باشد. 
*انجام مکاتبه در خصوص امور فوق با حراست دانشگاه بر عهده واحد درخواست کننده می باشد.
 *پیگیری امورصرفا از طریق سرپرست حوزه امکان پذیر می باشد.

فایل فرم های مورد نیاز  :  
 1. مجوز شورای پژوهشی یا آموزشی و شورای بین الملل
 2. فرم شماره یک
 3. فرم شماره دو 
 
فایل های تفاهم نامه ها:
1- تفاهم نامه انگلیسی
2- تفاهم نامه فارسی

مدارک لازم جهت شرکت در همایش ها و کنفرانس ها و ... خارج از کشور
فرم مشخصات

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.