فرم های حوزه

مراحل  اخذ مجوز حضور میهمانان خارجی و  مسافرت به خارج از کشور
 
مجوز میهمانان خارجی :
  1. اخذ تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه
  2. تکمیل فرمهای مربوطه در وب سایت حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل  و ارسال به سرپرست حوزه به همراه مدارک درخواستی 
  3. بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس مسئول حوزه (در صورت تایید، انجام مکاتبه با وزارت علوم )  زمان لازم جهت انجام مکاتبه با وزارت 2 ماه قبل از حضور میهمانان خارجی می باشد.
  4. پس از اخذ مجوز وزارت علوم، انجام مکاتبه با دفتر وزارت امور خارجه و استانداری توسط کارشناس حوزه
 
مجوز خروج از کشور :
  1. اخذ تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه
  2. تکمیل فرمهای مربوطه در وب سایت حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل  و ارسال به سرپرست حوزه به همراه مدارک درخواستی 
  3. بررسی مدارک و فرمها توسط کارشناس مسئول حوزه (در صورت تایید، انجام مکاتبه با وزارت علوم )  زمان لازم جهت انجام مکاتبه با وزارت 2 ماه قبل از تاریخ  خروج از کشور می باشد.
 
* ارسال فایل word مدارک و فرم ها الزامی است و به فرم های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*طبق اعلام وزارت، رعایت زمان لازم برای انجام مکاتبات الزامی می باشد. 
*انجام مکاتبه در خصوص امور فوق با حراست دانشگاه بر عهده واحد درخواست کننده می باشد.
 *پیگیری امورصرفا از طریق سرپرست حوزه امکان پذیر می باشد.

فایل فرم های مورد نیاز  :   (بزودی در دسترس قرار خواهد گرفت )
  1. فرم درخواست 
  2. فرم شماره یک
  3. فرم شماره دو 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.