مدیریت

 
دکتر فرهاد آخوندی
رئیس دفتر ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

 
     رایانامه :  f.akhoundi@tabriziau.ac.ir
 
     شماره تماس دفتر :
04135412138 
04135297203

نمابر : 04135412140
 
منوچهر شکرگزار
رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

پیوند صفحه شاهد
رایانامه :  refah@tabriziau.ac.ir 
شماره تماس دفتر :
04135408097
04135297201
سامانه ارتباط پیامکی:
30005367040404
نمابر :
04135412140
 روح اله تقی زاده
کارشناس مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل
 
رایانامه : tiauart.2018@gmail.com
 
 
شماره تماس دفتر :
04135412135 
04135297201


نمابر : 04135412140دکتر مسعود موذنی
مسئول دفتر ریاست
 
رایانامه:     
masoudmoazzeni@tabriziau.ac.ir
شماره تماس دفتر :
 04135412135
04135297201


نمابر : 04135412140
 
رضا پویافر
 مسئول دبیرخانه دانشگاه
 
رایانامه :
 
r.pouyafar@tabriziau.ac.ir 
 
شماره تماس دفتر : 

 
04135297207
 
نمابر : 04135412140
 

سپیده حبیبی
 کارشناس روابط بین الملل
 
رایانامه :
 
info@tabriziau.ac.ir 


شماره تماس دفتر :
   04135412137
نمابر : 04135412140

 


نادر نوری
کارشناس دفتر دانش آموختگان

 
رایانامه :  alumni@tabriziau.ac.ir 
شماره تماس دفتر :
04135412137
نمابر : 04135412140
حمید رسولی
 امور حمل و نقل حوزه
 

شماره تماس دفتر :
   04135297207
نمابر : 04135412140

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.