مدیریت

 
دکتر فرهاد آخوندی
رئیس دفتر ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

 
     رایانامه :  f.akhoundi@tabriziau.ac.ir
 
     شماره تماس دفتر :
 

04135412138 
04135297203

نمابر : 04135412140
وحید شاهدینی
مسئول دفتر ریاست


رایانامه :  shahdinivahid@yahoo.com 
شماره تماس دفتر :
04135412135
04135297201

نمابر : 04135412140
 بلال فرج زاده
کارشناس دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل
 
رایانامه : 
int_secretari@tabriziau.ac.ir
 
شماره تماس دفتر :
04135412135 
04135297201


نمابر : 04135412140روح الله تقی زاده
کارشناس روابط عمومی
 
رایانامه:   tiauart.2018@gmail.com  

شماره تماس دفتر :
 04135412138 04135297201

نمابر : 04135412140
 
رضا پویافر
کارشناس مسئول دبیرخانه دانشگاه
 
رایانامه :
  divdel.reza@gmail.com 
 
شماره تماس دفتر : 

 
04135297207
 
نمابر : 04135412140
 
حمید رسولی
 امور حمل و نقل حوزه
 
 

شماره تماس دفتر :
   04135297207

نمابر : 04135412140

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.