دفتر ریاست و دبیرخانه

 
شرح وظایف ؛
  • انجام كليه امور اداري دفتر رئيس دانشگاه
  • دريافت كليه مكاتبات واحدهاي دانشگاهي كه لازم است به اطلاع رياست دانشگاه برسد و پيگيري و تعقيب اوامر رئيس دانشگاه
  • هماهنگی و تنظیم زمان ملاقات ها و جلسات رئیس دانشگاه
  • هماهنگی حضور رئیس دانشگاه در تهران (جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی )
  • تنظيم دستور جلسات هیات رئیسه دانشگاه، شوراي عمومی و كميسيونهاي منتخب
  • پاسخگویی به تماس های تلفنی حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین المللشرح وظایف دبیرخانه :
 

 -وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوط

-ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیرخانه

-پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای در خواست شده حسب مورد 

-انجام دستور مسئولین و پیگیری و اوامر آنها جهت تسریع در امور

-پاسخ به مراجعین جهت ردیابی در خواست های مربوط

-صدور تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط

-مسئول کلیه مکاتبات اداری دانشگاه چه به صورت مکتوب و چه تلفن و یا فکس با سایر ارگانهای داخلی و خارجی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.