فرم های حوزه

 
فایل های تفاهم نامه ها:

1- تفاهم نامه انگلیسی
2- تفاهم نامه فارسی

 
 

مدارک لازم جهت شرکت در همایش ها و کنفرانس ها و ... خارج از کشور:

فرم مشخصات  

آيين نامه فعاليت هاي بين المللي اعضاء هيأت علمي دانشگاه 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.